ฤกษ์มงคลปี2567

ฤกษ์มงคล เปิดร้านรับทรัพย์ก้อนโต

ตามความเชื่อที่มีมาอย่างยาวนานนั้น ไม่ว่าจะเลือกทำกิจกรรม หรือประกอบพิธี รวมทั้งงานต่างๆ มักจะนิยมดูฤกษ์งามยามดี วัน หรือเวลาที่จะประกอบกิจกรรมเหล่านั้น อาจรวมไปถึงสถานที่ในการประกอบกิจกรรมเหล่านั้นด้วย เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล รวมถึงสร้างความสบายใจ ให้กับผู้ประกอบกิจกรรม โดยเชื่อกันว่า หากประกอบกิจกรรมนั้นๆ ตามฤกษ์งามยามดีแล้ว จะทำให้กิจกรรมนั้นๆ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ไม่มีอุปสรรคใดใดนั่นเอง

โดยส่วนใหญ่คนไทยมักใช้ความเชื่อในการดูฤกษ์ยามนั้น ในการประกอบพิธีต่างๆ เช่น พิธีมงคลสมรส งานขึ้นบ้านใหม่ และงานมงคลต่างๆ ในปัจจุบัน ยังมีการใช้ฤกษ์ยามนี้ ในการคลอดบุตรอีกด้วย แต่ที่นิยมมากที่สุด เห็นจะเป็นการดูฤกษ์ยามใน “การเปิดกิจการ” หรือเปิดร้าน ทำธุรกิจ “ฤกษ์” ถือเป็นสิ่งสำคัญมาก และมาเป็นอันดับต้นๆเลยทีเดียว เพราะจะส่งผลให้ธุรกิจของคุณ เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า ขายดี และมั่นคงอีกด้วย

แล้วเราจะดูฤกษ์งามยามดีกับใครหล่ะ ?

ในการดูฤกษ์ อย่างที่กล่าวมาในข้างต้นนั้น หมายถึงการดูวันที่ หรือเวลาที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม ผู้ที่จะดูฤกษ์ได้นั้น ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านโหราศาสตร์ ดวงดาว หรือคำนวณวันและเวลา โดยส่วนใหญ่แล้ว คนไทยมักเลือกดูฤกษ์ยาม กับหมอดู ซินแส รวมถึงพระสงฆ์ เป็นส่วนใหญ่

ฤกษ์สะดวก ?

คำว่า “ฤกษ์สะดวก” นั้น มักเกิดขึ้นกับคนรุ่นใหม่ หรือนักธุรกิจป้ายแดงในยุคนี้ โดยฤกษ์สะดวกนั้น คือฤกษ์ หรือวันที่เรามีความพร้อมที่สุด โดยผู้ที่จะประกอบกิจกรรมนั้น ไม่จำเป็นต้องไปดูฤกษ์ กับพระสงฆ์ หรือหมอดูแต่อย่างใน แต่จะยึดเอาความพร้อมและความสะดวกของตนเอง อาจปรึกษากับคนใกล้ตัว รวมไปถึงคนในครอบครัวและตกลงเอาวันนั้นเป็นฤกษ์สะดวกก็ได้เช่นกัน

เดือนมกราคม 2567

 • วันพฤหัสบดี 4 มกราคม 2567
 • วันเสาร์ 6 มกราคม 2567
 • วันพุธ 10 มกราคม 2567
 • วันพุธ 17 มกราคม 2567
 • วันเสาร์ 20 มกราคม 2567
 • วันอังคาร 23 มกราคม 2567
 • วันจันทร์ 29 มกราคม 2567

เดือนกุมภาพันธ์ 2567

 • วันศุกร์ 2 กุมภาพันธ์ 2567
 • วันอาทิตย์ 4 กุมภาพันธ์ 2567
 • วันพฤหัสบดี 8 กุมภาพันธ์ 2567
 • วันศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2567
 • วันจันทร์ 19 กุมภาพันธ์ 2567
 • วันพฤหัสบดี 22 กุมภาพันธ์ 2567
 • วันพุธ 28 กุมภาพันธ์ 2567

เดือนมีนาคม 2567

 • วันอาทิตย์ 3 มีนาคม 2567
 • วันอังคาร 5 มีนาคม 2567
 • วันเสาร์ 9 มีนาคม 2567
 • วันเสาร์ 16 มีนาคม 2567
 • วันอังคาร 19 มีนาคม 2567
 • วันศุกร์ 22 มีนาคม 2567
 • วันพฤหัสบดี 28 มีนาคม 2567

เดือนเมษายน 2567

 • วันจันทร์ 1 เมษายน 2567
 • วันพุธ 3 เมษายน 2567
 • วันอาทิตย์ 7 เมษายน 2567
 • วันจันทร์ 15 เมษายน 2567
 • วันพฤหัสบดี 18 เมษายน 2567
 • วันอาทิตย์ 21 เมษายน 2567
 • วันเสาร์ 27 เมษายน 2567

เดือนพฤษภาคม 2567

 • วันพุธ 1 พฤษภาคม 2567
 • วันศุกร์ 3 พฤษภาคม 2567
 • วันอังคาร 7 พฤษภาคม 2567
 • วันอังคาร 14 พฤษภาคม 2567
 • วันศุกร์ 17 พฤษภาคม 2567
 • วันจันทร์ 20 พฤษภาคม 2567
 • วันอาทิตย์ 26 พฤษภาคม 2567
 • วันพฤหัสบดี 30 พฤษภาคม 2567

เดือนมิถุนายน 2567

 • วันเสาร์ 1 มิถุนายน 2567
 • วันพุธ 5 มิถุนายน 2567
 • วันพฤหัสบดี 13 มิถุนายน 2567
 • วันอาทิตย์ 16 มิถุนายน 2567
 • วันพุธ 19 มิถุนายน 2567
 • วันอังคาร 25 มิถุนายน 2567
 • วันเสาร์ 29 มิถุนายน 2567

เดือนกรกฎาคม 2567

 • วันจันทร์ 1 กรกฎาคม 2567
 • วันศุกร์ 5 กรกฎาคม 2567
 • วันศุกร์ 12 กรกฎาคม 2567
 • วันจันทร์ 15 กรกฎาคม 2567
 • วันพฤหัสบดี 18 กรกฎาคม 2567
 • วันพุธ 24 กรกฎาคม 2567
 • วันอาทิตย์ 28 กรกฎาคม 2567
 • วันอังคาร 30 กรกฎาคม 2567

เดือนสิงหาคม 2567

 • วันเสาร์ 3 สิงหาคม 2567
 • วันอาทิตย์ 11 สิงหาคม 2567
 • วันพุธ 14 สิงหาคม 2567
 • วันเสาร์ 17 สิงหาคม 2567
 • วันศุกร์ 23 สิงหาคม 2567
 • วันอังคาร 27 สิงหาคม 2567
 • วันพฤหัสบดี 29 สิงหาคม 2567

เดือนกันยายน 2567

 • วันจันทร์ 2 กันยายน 2567
 • วันจันทร์ 9 กันยายน 2567
 • วันพฤหัสบดี 12 กันยายน 2567
 • วันอาทิตย์ 15 กันยายน 2567
 • วันเสาร์ 21 กันยายน 2567
 • วันพุธ 25 กันยายน 2567
 • วันศุกร์ 27 กันยายน 2567

เดือนตุลาคม 2567

 • วันอังคาร 1 ตุลาคม 2567
 • วันพุธ 9 ตุลาคม 2567
 • วันเสาร์ 12 ตุลาคม 2567
 • วันอังคาร 15 ตุลาคม 2567
 • วันจันทร์ 21 ตุลาคม 2567
 • วันศุกร์ 25 ตุลาคม 2567

เดือนพฤศจิกายน 2567

 • วันพฤหัสบดี 7 พฤศจิกายน 2567
 • วันอาทิตย์ 10 พฤศจิกายน 2567
 • วันพุธ 13 พฤศจิกายน 2567
 • วันอังคาร 19 พฤศจิกายน 2567
 • วันเสาร์ 23 พฤศจิกายน 2567
 • วันจันทร์ 25 พฤศจิกายน 2567
 • วันศุกร์ 29 พฤศจิกายน 2567

เดือนธันวาคม 2567

 • วันเสาร์ 7 ธันวาคม 2567
 • วันอังคาร 10 ธันวาคม 2567
 • วันศุกร์ 13 ธันวาคม 2567
 • วันพฤหัสบดี 19 ธันวาคม 2567
 • วันจันทร์ 23 ธันวาคม 2567
 • วันพุธ 25 ธันวาคม 2567
 • วันอาทิตย์ 29 ธันวาคม 2567

โดยวันที่ หรือฤกษ์ข้างต้น ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลของแต่ละคน หากทำแล้วเกิดความสบายใจ รวมถึงสะดวกต่อการประกอบกิจกรรมแล้ว เชื่อว่าจะส่งผลดีกับธุรกิจ แล้วผู้ประกอบธุรกิจ เจ้าของคาเฟ่หรือห้างร้านนั้นๆ ได้อย่างดี ไม่มากก็น้อย นอกจากจะได้ฤกษ์ที่มงคลแล้ว อย่าลืม “สีเสือมงคล” ที่จะเสริมความปัง ใส่ในวันเปิดกิจการเข้าไปด้วย รับรองว่าปังแบบไม่มีวันหยุดเลยทีเดียว

Shopping Cart